آموزش الکترونیک

رویکرد نوین آموزش الکترونیکی ، همانند دیگر فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی ، انقلابی در زمینه یادگیری و آموزش ایجاد کرده است . آموزش الکترونیکی و یادگیری مبتنی بر وب ، با ارائه ویژگی های کاربر پسندی چون یادگیری در هر زمان ، در هر مکان ، آموزش فردی در کنار یادگیری مشارکتی ، یادگیری مبتنی بر نیاز و نیز ایجاد امکان یادگیری مستقل و مبتنی بر علایق و استعداد های شخصی ، توجه بسیاری از افراد را در سراسر جهان به خود جلب نموده است .

فعالیت های آموزش الکترونیکی شرکت تجارت الکترونیک سمند :

- انجمن اینترنتی آموزش کارآفرینی و اشتغال :
- بسته آموزشی گرافیک رایانه
- بسته آموزشی راهبری کامپیوتر 
"ICDL"

خدمات قابل ارائه در زمینه آموزش الکترونیکی :

- تدوین سیستم مدیریت آموزش LMS

تولید محتوای آموزشی الکترونیکی Multi Media

ارئه خدمات مشاوره ای و پشتیبانی