دولت الکترونیک

دولت الکترونیک

بهبود بهره وری در هر سازمان ، در گرو یافتن راه کار هایی نو در جهت ارتقای کارایی و اثر بخشی در سطح سازمان می باشد . در ادبیات مدیریت اثر بخشی را "انجام کارهای درست" و کارایی را  " انجام درست کارها" تعریف نموده اند .
شرکت تجارت الکترونیک سمند در راستای ماموریت خویش و به منظور کمک به بهبود اثربخشی و کارایی سازمانها به پشتوانه بیش از دو دهه فعالیت در عرضه خدمات حرفه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خدمات متنوع ذیل را به مدیران سازمان های پیشرو عرضه می دارد :

- مشاوره در همسو سازی سازمان شما با اهداف دولت الکترونیک

- مشاوره و همکاری در اجرای پروژه های نرم افزاری

- همکاری در اجرای اتوماسیون اداری و مکانیزاسیون فرآیند های سازمانی

- مشاوره در امور یکپارچه سازی سیستم های سازمانی

- مشاوره و همکاری در مدیریت محتوای سازمانی

- مشاوره در انتخاب بهترین راه حل فناوری اطلاعات و ارتباطات

- همفکری در اتخاذ بهترین استراتژی امنیتی سازمان

- مشاوره و همکاری در استفاده از محصولات اوراکل

- مشاوره و همکاری در پیاده سازی راه حل های مایکروسافت

- مشاوره و همکاری در تهیه تجهیزات سخت افزاری

- مشاوره و همکاری در زمینه انتخاب و استقرار ERP مناسب برای سازمان شما

- مشاوره و همکاری در مدیریت محتوای سازمانی